Vad är ett stambyte?

Ett stambyte är ett väldigt omfattande renoveringsprojekt som är både kostsamt och tar lång tid att genomföra. Men det är oftast något man gör för att det är nödvändigt och att inte göra det kan i längden innebära stora skador för huset.I ett hus finns det en massa försörjningsledningar som transporterar el, gas, vatten, avfall och tele. Dessa ledningar kallas kollektivt för stammar. Vid ett stambyte byter man då ut en eller flera av dessa. Det som oftast byts ut är kall-, varm- och spillvattensrören.I och med detta byta utför man ofta renoveringar i våtutrymmen. Detta beror på att man måste riva tätskiktet i våtutrymmen för att komma åt ledningarna, och då tätskikt har en livslängd på 30-50 år är det ju logiskt att göra detta samtidigt för att slippa behöva gå in och bara göra om tätskiktet vid ett senare tillfälle.Stambyten är något som görs av flera olika anledningar, men det är oftast något man gör för att livslängden på stammarna börjar gå ut. När detta sker börjar risken för läckage och fuktskador drastiskt gå upp och till slut är det helt enkelt dyrare att behöva fixa sådana fall var för sig än att faktiskt genomföra ett stambyte.Detta omfattande projekt betyder då att bostaden blir utan viktiga försörjningsledningar under en tid framöver. I en vanlig lägenhet kan till exempel ett stambyte ta mellan 6-8 veckor att genomföra. Då måste man se till att lösningar för dusch, toalett och liknande på ett sätt eller annat finns till hands.Stambyten är också något som tas på stort allvar av försäkringsbolag. De kommer att vilja att auktoriserade VVS-företag utför renoveringen då dessa är bundna till specifika branschregler och kan även stå till svars för om något blir fel.Arbetskostnaden för ett stambyte är naturligtvis avdragsgill.