Renovera den egna bostaden

Renovering av din egen bostad kan vara ett bra sätt att förbättra ditt boende och öka värdet på din fastighet. Det finns många olika saker du kan göra. Från mindre reparationer och uppdateringar till större renoveringsprojekt.

Förberedelser

Före du påbörjar din renovering är det viktigt att du har en tydlig plan och budget för projektet. Det är också viktigt att du följer alla gällande byggregler och föreskrifter. Om du inte är säker på vad som krävs, bör du ta kontakt med din lokala byggnadsinspektör för att få råd och information. Kolla utbudet och välj något online.

En vanlig renovering kan innebära att man målar om väggar och tak, byter ut golvmattor eller golvplattor, byter ut befintliga eluttag och strömbrytare, och installerar nya lampor eller belysning.

Olika projekt

Större renoveringsprojekt kan innebära att man till exempel byter ut köks- eller badrumsinredning. Eller lägger till ett nytt rum, byter ut fönster och dörrar, eller till och med bygger till ett nytt våningsplan. Dessa projekt kan vara mer kostsamma och kräva mer tid.

Det är viktigt att man anlitar kvalificerade hantverkare för jobben, och att man får ett skriftligt avtal och garantier från de. När renoveringsarbetet är klart, kan det vara bra att anlita en professionell mäklare eller fastighetsvärderare för att få en uppskattning av värdet.