När köpet inte går som planerat

3627419-feminine-hands-holding-a-miniature-houseEtt bostadsköp är en stor och viktig affär som man gärna ser flyta på så smidigt som möjligt. Tyvärr händer det att misshagliga situationer uppstår, till exempel då dolda fel uppenbarar sig när kontraktet redan är signerat eller att tvister uppstår i köpesituationen. En flytt innebär en stor omställning med mycket arbete och det kan vara överväldigande att dessutom bli indragen i en prekär situation.Som tur är finns hjälpen inte längre bort än hos bostadsjuristerna.se. Med lång erfarenhet av tvistelösning och medling i situationer där dolda fel framkommit kan de assistera med sin expertis vare sig fallet går till domstol eller ej.Viktigt att känna till är att definitionen på dolda fel skiljer sig något åt mellan bostadsrätt och hus. Vid köp av bostadsrätt köps enbart en andel i bostadsrättsföreningen och i laglig mening rör det sig därför inte om dolda fel. Ett antal kriterier specificerar vad som räknas som dolda fel. Notera även om en friskrivningsklausul finns med i kontraktet: detta innebär att säljaren skriver sig fri från allt ansvar från dolda fel och detta faller helt på dig som köpare. Vid husköp har du, som köpare, rätt till ersättning om det framkommer att säljaren medvetet försökt mörka felet, eller om varken säljaren eller köparen kände till felet vid affärstillfället. En tvist är definitionsmässigt ett krav ställt av en part som den andra parten vägrar att förlikas med. I möjligaste mån försöker man lösa detta utanför domstol via ombud. Vid fall som går till domstol handlar det ofta om fel som köparen inte kände till. Slutligen: om du har hamnat i en bostadsrättstvist kan det vara bra att känna till att ditt försäkringsbolag kan erbjuda rättsskydd.