När bovärden renoverar

Har man en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för lägenhetens skick och måste sköta alla betydelsefulla renoveringar där. Men även om man har en bostadsrätt finns det tillfällen då renoveringen ligger utanför ens egna händer.

Bostadsrätt

För bostadsrätter är det få saker vad gäller lägenheten som bostadsrättshavaren inte ansvarar över själv. Men när det kommer till stammarna i huset är detta beslut som tas av bostadsrättsföreningen. Dessa beslut tas ofta i samråd med konsultföretag som Frakka då föreningens styrelse består av medlemmar i föreningen och inte kan förväntas ha expertisen som krävs för att göra detta beslut utan expertråd. Konsulterna kommer att hitta bästa och snabbaste lösningen för att byta stammarna och kan hjälpa föreningen att hitta tillförlitliga företag att anlita.En förening har rätt att få tillgång till alla lägenheter i syften att genomföra stambyten. Föreningen är samtidigt inte skyldig att ordna ersättningslägenheter åt sina medlemmar under tiden arbetet pågår. De är dock skyldiga att återställa lägenheten efteråt. Detta inkluderar saker som nya yt- och tätskikt i badrum, men det är inte givet att man får det kaklat med lika dyra plattor som de som användes innan. Standarden blir därmed något omstridd. Du har dock möjligheten att påverka mer än i en hyresrätt. Du kan själv betala mellanskillnaden för att få exakt det kakel eller klinker som du vill ha. Du kan också få bestämma var duschen ska stå och vilka blandare som ska installeras. Tänk dock på att badrumsinredning är dyr och du behöver ta alla beslut med föreningens godkännande.

Hyresrätt

När en hyresvärd beslutar sig för att renovera i en lägenhet är det upp till dem om man som hyresgäst kan bo kvar där eller inte. Hyresvärden kan erbjuda en ersättningslägenhet under själva byggtiden, men om man inte erbjuds detta och bor kvar i lägenheten har man oftast rätt till nedsatt hyra om inte lägenheten kan används som man normalt sett gör det. En ersättningslägenhet behöver dock inte vara av samma standard som ens vanliga lägenhet. Du kan få bo i en barack eller i en betydligt mindre lägenhet under renoveringen.Man kan också begära ersättning från hyresvärden, men man ska då meddela redan från början att man kommer att göra detta. Det är dock bäst att vänta med att begära själva ersättningen till dess att arbetet är över. På så sätt kan man bättre bedöma hur mycket är skäligt beroende på hur lång tid störningen varade. Behöver man hjälp med detta kan man höra av sig till Hyresgästföreningen. Om någonting har förstörts eller gått sönder under renoveringen ska du anmäla detta direkt till företaget, det brukar gå snabbare än att gå via hyresvärden. Företaget kan sedan bestämma hur de ska ersätta skadan.