Kontrollera bostaden

Som bostadsägare så finns det allt saker som man bör kolla upp och kanske åtgärda. Det är inte alltid något som bör göras men det är i alla fall bra att regelbundet kontrollera så att den bostad som man bor i är i det skick som man önskar.

Om man inte har koll så kan det hända saker som man inte vill ska hända. Stopp i avloppet är inget som man vill uppleva. Om det är så att ni upplever att något inte stämmer med ert avlopp så ta kontakt med en VVS firma som kan komma och kolla upp vad det är som är fel. Helst innan något värre händer. Det gäller att man är uppmärksam om det börjar klucka i avloppet eller om det är svårt att spola i toaletten.

Om man regelbundet har underhåll i sin bostad och åtgärdar saker som är på väg att gå sönder så behöver det inte hända några större olyckor. Var alltså uppmärksam om det är något som känns galet och inte ser ut eller ter sig som det brukar göra. Kolla upp om du själv kan åtgärda något eller om du är tvungen att kalla in hantverkare som kan fixa det som är fel.