Göra om fasaden på huset

Fasaden är något många hus håller kvar väldigt länge. Visst det kanske kräver en ommålning eller någon mindre reparation. Men för det mesta behåller man den fasaden man hade när man köpte eller byggde huset. Det finns dock fall där husägare söker att göra om huset så pass mycket att de även överväger att byta fasaden helt och hållet. Detta är inget litet projekt, men något man helt klart kan genomföra. Det viktiga är då att veta vilka egenskaper olika fasader har.

Träfasad

Träfasader är de vanligaste i hela Sverige när det kommer till villor. Fördelarna med träfasader är att de är väldigt tacksam att arbeta med, man kan enkelt bygga till eller förändra och det blir möjligt att designa huset i flera olika stilar. Den stora nackdelen är dock att den kräver mer underhåll än någon annan fasadtyp.

Tegelfasad

Tegelfasader är vanliga i många delar av landet och kommer även de med många fördelar. Till att börja med har tegelfasader lång livslängd och eftersom de även är tillverkade av naturmaterial är de väldigt miljövänliga. Tegelfasader står även emot fukt riktigt och är mer eller mindre underhållsfria. Nackdelen, om man väljer att se det som det, är att det inte finns lika stora möjligheter till att variera utseendet. Tegelfasader är heller inget man bör bygga själv utan något man bör vända sig till en riktig murare för.

Putsad fasad

Fasader av puts är vanligare i södra halvan av Sverige men går att hitta i stort sett över hela landet. Ett riktigt putsat hus ger ett väldigt stabilt och robust resultat. Det är också möjligt att blanda in pigment i putsen för att få precis den färgen man önskar. Medan putsade fasader är relativt underhållsfria kan reparationer av puts bli ganska omfattande och därmed även dyra. Det är också svårt att bygga till eller förändra fasaden i efterhand. Och det är dessutom svårt att fästa saker på fasaden. Byggs det inte med en ordentlig luftspalt kan fasaden lätt bli fuktdrabbad.