Dags att byta vattenledningar?

Vattenledningarna i ett hur är något man lätt tar för givet, innan de börjar göra sig till känna genom underliga ljud, dåligt tryck i kranarna eller något liknande. Men hur vet man när det är dags att byta?Att byta vattenledningarna är en del av ett så kallat stambyte. Detta är väldigt omfattande projekt som kan ta lång tid och kosta en hel del. Det är dock inte alltid det enda alternativet. Inspektion av ledningarna är det första som bör utföras, och det är något som Allmänna Rörjouren uppmanar att alla borde göra oftare.I och med inspektionen kan det bedömas om rören verkligen behöver bytas ut eller om det egentligen räcker med renovering av ett slag eller annat. Det är också möjligt att endast en kortare del av rörsystemet egentligen behöver bytas eller renoveras. Men utan en riktigt kamerainspektion från insidan är det väldigt svårt att bedöma detta. Allt för ofta får husägare inte för sig att göra detta förrän de upplevt ett allvarligt problem, som exempelvis en läcka. Och då är ju på många sätt skadan redan gjord.Hållbarheten på rörledningarna är så klart inte oändliga, men med tekniker och hjälpmedel VVS-firmor har tillgång till idag kan vi gå betydligt längre utan att behöva göra stambyten. Detta beror dock även på vilka sorters rör man har i huset. Äldre hus har ofta gjutjärnsrör, vilket inte bara har relativt lång hållbarhet utan även isolerar bättre för ljud och tål hett vatten från disk- och tvättmaskiner.Hus med de ursprungliga gjutjärnsrören kan dock vara problematiska att plocka isär, och nya gjutjärnsrör kan kosta en del.  På andra änden av spektrumet har man plaströr. Dessa är nog de billigaste rören man kan använda sig av idag, men de isolerar inte mycket för allt buller i ledningarna och de har heller inte lika lång hållbarhet.Även om man har bar kunskaper om mycket inom hantverket och kunskapen att hålla på med hus så kan det finnas delar i detta där man måste ta in experter. Vatten och avlopp är en sak som man kanske bör konsultera rörmokare som kan detta på sin fem fingrar. Risken finns att man gör något som inte kommer att hålla och man får ringa till VVS firma för att de ska lösa det man själv åstadkommit.