Besiktning och undersökningsplikten

Som köpare av en villa eller lägenhet har man en undersökningsplikt att se till att allt står rätt till med bostaden. En vanlig Svensson kanske dock inte känner att de har tillräckligt med kunskap för att korrekt bedöma detta, vilket är varför vi anlitar besiktningsmän.

Detta är personer som vet exakt vad man ska kolla efter och var man gör det. De fungerar som ett extra par ögon och kan informera om något inte står rätt till med bostaden.

Det finns dock även områden som besiktningsmannen inte alltid kan kolla, som el- och vattenledningar som sitter i väggar och under golv. Här får de istället förlita sig på vad som är känt, som bostadens ålder och eventuella uppgifter på när olika delar av bostaden bytts ut. Det sista man vill är ju att behöva göra ett stambyte strax efter man köpt bostaden.

Besiktningsmannen ska agera helt opartiskt och endast leverera fakta om bostaden. Denne kommer inte att ge rekommendationer på hur något ska åtgärdas utan bara visa på hur bostads skick är just nu. En bra besiktningsman kan dessutom förklara allt i termer som lekmän kan förstå.

En besiktning är helt enkelt något man gör för säkra att det säljaren säger om bostaden faktiskt stämmer och rent allmänt få ett tryggare bostadsköp.