Vid köp eller försäljning av bostad

För den som ska köpa eller sälja en bostad så gäller det att man följer de regler som är uppsatta för detta. Vid de flesta stora affärer så upprättas kontrakt för att inget ska förbises och att allt som man kommit överens om finns med i det kontraktet.

Ett köpekontrakt är till fördel för båda parter. Både den som köper och den som säljer. Det kan finnas risker med att köpa eller sälja för den delen utan att man upprättar ett köpekontrakt. Om det skulle bli en tvist eller annat som antingen den som köper eller säljer kommer med kan ställa till det om man inte kan bevisa att man köpt sin bostad.

Det är enligt lag som ett köpekontrakt måste upprättas. Det finns en del formkrav som ska uppfyllas för att köpet ska gå igenom. Muntliga avtal vid köp av bostad gäller inte och även ett kontrakt som inte uppfyller de formkrav som finns för detta.

Tänk på skillnaden mellan ett köpebrev och ett köpekontrakt. När man betalar köpeskillnaden så upprättas ett köpebrev som ett kvitto. Detta köpebrev kan även användas av köparen när man ansöker om lagfart för fastigheten. I köpekontraktet så ska det bland annat stå vad det är för fastighet och vilket pris man ska ha för densamma.