Vad bör du som fastighetsägare tänka på?

Som fastighetsägaren har man många saker att tänka på och det finns alltid något som behöver åtgärdas, repareras eller skötas om. En viktig del av fastighetsförvaltningen är att se till att göra byggnaden mer energieffektiv och på så sätt också klimatsmartare. Att se över en byggnads energiförbrukning ger ofta ledtrådar till vad som kan förbättras. Börja till exempel med något så enkelt som att se till att inomhustemperaturen är satt till en bra nivå, en sänkning med en grad kan innebära att värmekostnaderna minskas med ca fem procent. Undersök också om uppvärmningssystemet är av sådan art att det passar byggnadens förutsättningar på bästa sätt. Är detta inte fallet kan det vara värt att överväga att byta ut systemet.

Byt fönster

Fönster ses ofta som en byggnads svagaste punkt när det gäller energiförbrukning. Att byta fönster kan därför vara en riktigt bra investering under förutsättning att det görs på rätt sätt. Nya moderna och energieffektiva fönster kan minska en byggnads värmeförlust med upp till två tredjedelar och därför spara in mycket i uppvärmningskostnader under ett år. Här kan ni få mer tips om hur man bör gå till väga vid ett fönsterbyte från en ett etablerat företag i branschen. Det kan kännas som ett stort ingrepp men det kommer utan tvekan att löna sig i längden.

Många bäckar små

Några små åtgärder kan alltså göra stor skillnad för en byggnads energiförbrukning och omkostnader. Energimyndigheten är en statlig myndighet som ständigt jobbar för att säkerställa att vårt lands energisystem är hållbart, tryggt och har så låg miljö- och hälsopåverkan som möjligt. Läs gärna mer om deras tips till fastighetsägare när det kommer till klimatsmart drift och underhåll.