Generationsboende

Att flytta ihop med sina föräldrar kanske inte är det första man tänker på som ung. Men det visar sig att det blir allt vanligare med generationsboende och enligt undersökningar så kan 4 av 10 tänka sig att ha denna boendeform.  Den blir allt vanligare och det finns många fördelar med ett sådant boende. Även om det finns fördelar så bör man tänka sig för innan man väljer om man vill bo tillsammans i olika generationer.

I USA så har generationsboendet öka de senaste åren och kanske det är så att det är något som kommer att öka här i Sverige också. helt klart så finns det fördelar med att bo med den närmaste släkten. Framförallt ekonomiska fördelar då kostnaden för boendet delas på flera. Se till att prata om de regler som ni vill ha i ert hem. Vem uppfostrar barnen med mera. Det är frågan om att respektera varandra och varandras olikheter. Det kan vara bra att man kan kompromissa och vara lyhörd för de önskemål som kommer upp.

Även fast man bor tillsammans så kan det vara skönt för den äldre generationen att få hjälp med olika saker. Man har sina egna krypin som man kan låsa om sig och få vara i fred om man så önskar. Som äldre så kanske man inte har samma dygnsrytm som sin yngre barn och framförallt sina barnbarn. Det finns bra tjänster att anlita om så önskas för den som är äldre. Det kan vara promenadsällskap eller bara något att få sitta och prata med när de andra i familjen är på arbete och i skolan.