Enklare lösningar på stora problem

Som många hemägare tyvärr har fått erfara kan det dyka upp stora problem som i sin tur kräver stora åtgärder. Och ju större det är desto dyrare blir de nästan alltid. Men har man tur finns det lösningar som kan vara till stor hjälp samtidigt som de kräver mindre tid, pengar och ingrepp.

problem_214858549

Fukt i källaren

Kalla och fuktiga källarvåningar är relativt vanligt. Många äldre hus hade inga planer på att använda källaren för något som faktiskt krävde samma inomhus miljö som utrymmen ovan jord. När någon ägare sedan i framtiden försöker använda källarutrymmet för extra boyta känner de sig ofta tvingad att gräva upp, dränera och isolera för att kunna förverkliga detta. Har man dock inte allvarliga fuktproblem kan det finnas betydligt billigare lösningar där ingen grävning alls behövs.

Läckor i rören

En läcka i ett rör kan till att börja med vara ganska förödande beroende på var den sker, hur stor den är och hur länge innan man märker av det. Vattenskador kostar sammanlagd omkring 100 miljoner kronor i veckan landet runt spritt över cirka 100 000 bostäder (inte inkluderande fritidshus). Även om man inte får en allvarlig vattenskada och inget i huset riktigt tar skada av läckan, är det fortfarande ett problem som kan uppstå igen. Av denna anledning måste man kontrollera rören och se vilket skick de är i. Förhoppningsvis kan man slippa göra en stambyte men bara byta ut några rör kan vara tillräckligt problematiskt beroende på var de är. En bättre metod kan dock vara relining. Medan det inte är ett substitut för stambyte kan det vara ett bra alternativ i en del situationer.