Bo med andra – anledningar till att friktion kan uppstå

Att dela bostad med andra människor är både ekonomiskt och bra på många andra sätt, till exempel för sällskapets skull. Det finns dock situationer som kan upp när man väljer att bo med andra som inte alltid är fullt lika positiva. Dessa kan leda till konflikt er emellan och om denna inte går att lösa resultera i en hel del besvär för alla parter.

rumskamrater

Att bo med andra människor kan vara otroligt roligt och givande på många olika sätt. Det kan bland annat vara skönt att känna att man aldrig riktigt är ensam, även om man har sin egen tillflyktsort på sitt rum. Det är ofta ett ekonomiskt gynnsamt sätt att leva på, där man både brukar dela på hyreskostnaden men även andra utgifter, som exempelvis mat. Trots alla positiva delar med att dela bostad med andra så finns det dock även en del saker som gör att friktion kan uppstå mellan de som delar på en bostad, och om detta inte klaras upp, kommer det med allra största säkerhet att leda till komplikationer för alla inblandade.

Vanliga anledningar till irritation mellan de som delar bostad

  • Städning – att en eller några utav de som delar på en bostad städar mer än andra är nästan alltid ett faktum. Detta är någonting som man får lära sig att leva med i viss utsträckning, men det kan samtidigt bli ett stort problem om vågskålen lutar alltför mycket åt det ena eller andra hållet. Någon form av jämvikt bör med andra ord existera. Städning är en stor anledning till varför många dispyter uppstår och det finns vanligtvis ett par olika scenarion som detta brukar mynnar ut i. Att den som tidigare varit ett problem skärper sig och börjar ta ansvar. Att den eller de som känner irritation sänker ribban för vad de anser som acceptabelt. Att man tillsammans anlitar professionell hjälp utifrån för att få problematiken ur världen. Att man väljer att gå skilda väger genom att någon eller några flyttar ut.
  • Sen med betalningar – något som kan tära på relationerna med de som man bor med är om man hela tiden strular med olika former av ekonomiskt ansvar. Det kan röra sig om sin del av hyran eller om någonting annat som ni har kommit överens om att dela på. Kanske har ni exempelvis ett system där ni rullar på vem som köper in sådant som alltid behövs, så som diskmedel och toalettpapper, men där en person aldrig verkar ha råd att betala för sådan när det väl är deras tur. När det kommer till situationer som dessa så finns det egentligen inte alltför många lösningar. Antingen accepterar de som man bor med problemet, om det finns vettiga orsaker som ligger till grund för detta, eller så är det upp till den som prioriterar fel att skärpa sig innan situationen blir alltför ohållbar.
  • Fester – att ha fest jämt och ständigt kan låta som en rolig sak, men för den som delar boendeyta med andra människor så måste man självfallet respektera deras behov och önskningar innan man bjuder in en massa folk till en livligare tillställning. Att bo med en som ständigt partajar högljutt blir snabbt ett problem och är också en av de vanligaste orsakerna till att de som delar på en bostad kan gå runt och irritera sig på varandra.