Rättigheter och skyldigheter som granne

Ibland uppstår irritationsmoment, diskussioner och konflikter med grannar. Då gäller det att veta vilka regler det är som gäller för att därefter kunna ta situationen vidare. Det är inte bara personerna som hyr en bostad som har rättigheter och skyldigheter, utan detsamma gäller även för styrelsen som ansvarar för bostadsrätten.

Hur går man tillväga?

Det kan vara svårt att veta vart gränserna ska gå. Alla måste få kunna ha en hög ljudvolym någon gång, samtidigt som det inte får bli ett mönster då det vanligtvis irriterar grannarna. Känner man sig störd av sina grannar kan man alltid vända sig till styrelsen om man bor i en bostadsrätt eftersom även de har en skyldighet att ta itu med sådana ärenden. Oavsett om man är hyresvärd eller inte och oavsett vad man har för boendeform kan man dessutom alltid vända sig till experter på rådgivning och handledning av ärenden som rör detta.

Vems är ansvaret?

På internet finns ett stort utbud av webbplatser där man kan läsa om vilka regler som gäller för de olika boendeformerna, då toleransen ser lite olika ut beroende på hur man bor. Lägst är toleransen i bostads- och hyresrätter eftersom många personer och familjer då bor under samma tak. På nätet finns bra information om vilka regler som gäller för en hyresgäst.

Alla personer som hyr en bostadsrätt i andra hand har skyldighet att visa respekt mot grannarna och följa de krav som styrelsen sätter upp. Har man ett återkommande problem är det också rekommenderat att föra dagbok över när och hur störningen sker.